oktaven-hotelroom

Ny design i Oktaven

På Rånäs Slott är inget hotellrum det andra likt. I slottets minsta hus Oktaven ligger två av totalt 50 hotellrum belägna. Nu har dessa rum genomgått en förvandling. Ny design men med historien varsamt bevarad.

oktaven-dubbelrum

oktaven-fonster

oktaven-dubbelrum

oktaven-vy


17 jul 2014